Виховні проєкти

Впродовж 2022-2023н.р. класні колективи гімназії працюють над реалізацією виховного проекту «Єдність України в культурі нації».

Кожна паралель упродовж року досліджує та презентує культуру таких етнічних регіонів: 

І класи — Запоріжжя та Таврії;

ІІ класи — Сіверщини та Слобожанщини;

ІІІ класи — Волині та Поділля;

IV класи — Наддніпрянщини;

V класи — Полісся;

VІ класи — Закарпаття та Буковини;

VІІ класи — Галичини.

Впродовж 2020-2021н.р. колектив гімназії працював над реалізацією виховного проекту "До успіху через відповідальність». Підсумком реалізації проекту була збірка учнівських есе "До успіху через відповідальність"  (перегляд збірки)

З метою виховання у гімназистів почуття вдячності як важливої людської чесноти, колектив гімназії протягом 2019-2020 н.р. працював над реалізацією проекту «Вдячність». Підсумком реалізації проекту було упорядкування методичного збірника Вдячність змінює життя», який містить найцікавіші напрацювання колективу гімназії  щодо вивчення та глибокого аналізу різних аспектів поняття вдячності. (перегляд збірки "Вдячність змінює життя")